CÔNG TY TNHH REEDFARM ORGANIC

“Khai tử” ống hút nhựa – thà trễ còn hơn không

Vì ý thức bảo vệ môi trường và vì sức khỏe chúng ta, mỗi gia đình và các bạn trẻ - đối tượng sử dụng ống hút nhựa nhiều nhất, ống hút sậy thực sự là một người bạn không thể thiếu trên hành trình chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường và “tẩy chay” ống hút nhựa ra khỏi cuộc sống của chúng ta.

Sự ra đời của ống hút từ cây sậy

Ống hút sậy hữu cơ,100% tự nhiên, không hóa chất, đã tuyệt trùng đảm bảo an toàn cho sức khỏe.Các sản phẩm hữu cơ từ thiên nhiên sẽ hạn chế được rác thải nhựa, hãy dùng ống hút lau sậy hữu cơ ngay hôm nay để gieo mầm sống cho tương lai

Mục tiêu của chúng tôi

Góp phần thay đổi một phần tư duy và thói quen của cộng đồng nhằm hạn chế việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa,chuyển sang sử dụng các sản phẩm hữu cơ từ thiên nhiên.
“Sống hữu cơ cho hiện tại là gieo mầm sống cho thế hệ tương lai”.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Bằng khát khao , nhiệt huyết,đội ngũ của Reedfarm Organic sẽ tạo ra những sản phẩm hữu cơ nguồn gốc đều từ thiên nhiên, nhằm mang tới chất lượng cuộc sống xanh- sạch- an toàn cho cộng đồng và thế hệ tương lai, đồng thời gìn giữ môi trường rừng và biển không rác thải cho động vật và sinh vật.

Giá trị cốt lõi

-Giá trị bền vững: hình thành nên những thói quen và thái độ tích cực cho cuộc sống bền vững.
-Giá trị cho cộng đồng: Tạo ra những sản phẩm cộng đồng.
-Lấy chất lượng sản phẩm làm kim chỉ nam cho định hướng phát triển.

Top